Europa… Regimeverandering en dan terugschieten ?

22-05-20111e West-Friese Koffieparty manifest. cool
Europa sterren en kaartHet Europa dat we kennen van de afgelopen decennia is het Europa van de Elite, maar wel van die neoliberale Elite, die onze Beschaving ontmantelt ten bate van de vrije markt en private instellingen.
De ambitie van deze elite is om een Federatie van Europa of een Europese Unie in te richten naar voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika.
Wel, de landen van Europa kennen onderling geen oorlogen meer en dat is natuurlijk een grote winst.
Maar is het daarvoor nodig die failliete American Dream na te streven ?
Willen wij dat 1% van de Europeanen straks 50% van het Europese inkomen opslokt en dat 15% van de bevolking niet dagelijks te eten heeft en niet op zorg kan rekenen bij ziekte en dergelijke ?

Luxe Jacht ZieZeeland.nlWillen wij een maatschappij waarin de ene na de andere slimme zeepbel of piramidespel voor economische en maatschappelijke onstabiliteit en onzekerheid zorgt ?
Willen wij een maatschappij die complex en onzeker is en aan de ene kant superrijken voortbrengt op hun luxe jachten, varende hotels en privé eilandjes en aan de andere kant in schulden gedompelde en als slaven voor de aflossing van hun schulden werkende burgers in verpauperende woonwijken waar steeds weer nieuwe en nog goedkopere arbeidskrachten heen worden gelokt ?
Willen wij een maatschappij die de schaarse grondstoffen van de komende generaties verspilt zonder enig aandacht voor de toegebrachte schade aan onze Planeet ? mad

Huizenmarkt zeepbel />Willen wij overspoeld worden door reclame en propaganda via de media die onder controle staan van grote concerns en ons voorhouden hoe mooi die “Droom van de vrij markt” wel is en dat je om gelukkig te worden alleen maar dit of dat hoeft te kopen of te ondertekenen ? <img src=Dat zeggen de media, ónze media, die onder controle staan van de grote concerns en onze eigen graaiende elite.
Waarom moeten we eigenlijk boos zijn op “De Grieken” omdat hún elite hetzelfde doet wat onze elite doet : de hele zaak bezwendelen voor eigen winst ? Laten we die graaiende elite eerst eens aanpakken ! impressed
En dat kan alleen in Europa-wijde samenwerking, anders worden we tegen elkaar uitgespeeld.

Dus eerst het belangrijkste : Een regime-verandering. Daarna gaan we werken aan een Beschaafd Europa, waar menselijkheid en solidariteit voorop staan en waarin we elkaar beschermen tegen uitwassen van zich zelf verrijkende graaiers, want die zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. Hoe dat zou kunnen is het onderwerp van de volgende Column wink

Kies een andere Column...
Overige aanbevolen links :
Column 00 "De Grootste Roof Aller Tijden ?"...
- "Stop de Uitverkoop van de Beschaving !!"...
- "Vastgoedsector tilt de Belastingen voor miljard euro !!"...
Z24- "Zowel in Europa als de VS is beleidsactie nodig om een nieuwe crisis af te wenden"...
- "SP wijst Europa de enige goede weg uit de Euro-crisis"...
- "Emile Roemer : ‘Rechts regeert; de elite profiteert’"...
- "Boekbespreking : Managers zijn overbodig en zelfs schadelijk."...
Handboek - "Van Dictatuur naar Democratie"... (pdf, Engels)